Ma- Vr: 09:00 - 18:00 Zaterdag en Zondag - GESLOTEN
Wij staan klaar voor al uw vragen
a

Klachtenprocedure

Wij vinden het belangrijk dat u als klant tevreden bent over de zorgverlening en waarderen het hoe u onze zorg ervaart. Het kan zijn dat u iets is opgevallen of dat u een opmerking heeft om zo onze zorgverlening te verbeteren. Wij horen dat graag van u.

Als u desondanks niet tevreden bent en u wilt een klacht indienen over de zorg die wij aan u verlenen, dan kunt u contact met ons opnemen zodat wij samen naar een oplossing kunnen kijken. Wij zullen vertrouwelijk met uw gegevens omgaan en zorgvuldig naar uw klacht kijken. Nadat u contact met ons hebt opgenomen dan zullen wij een afspraak met u maken om uw klacht te bespreken. Na dit gesprek ontvangt u een schriftelijke beslissing over deze klacht.

Het is mogelijk dat u het niet eens bent met deze beslissing en de oplossing die u wordt geboden. In dat geval kunt u een beroep doen op de klachtencommissie van Uw Zorg Assistent. Uw Zorg Assistent is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. De klachtencommissie is tot geheimhouding verplicht over de informatie die bij de behandeling van de klacht is gegeven. 

U kunt u tot de klachtencommissie wenden door een brief/email te schrijven waarin u uw klacht kenbaar maakt.

Wanneer we uw klacht ontvangen per email of per post wordt er op korte termijn gereageerd door de klachtenfunctionaris die de klacht in behandeling zal nemen. Er zijn voor u geen kosten verbonden aan de inzet van een klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris onderzoekt de daadwerkelijke klacht en de gewenste oplossing. Er wordt veel gecommuniceerd per email, post en telefoon, maar ook het bij u langskomen voor het bespreken van de klacht en de procedure is een mogelijkheid.

De klachtenfunctionaris stelt zich onafhankelijk en onpartijdig op en zet zin in om te bemiddelen tussen u en de zorgaanbieder. De klachtenfunctionaris overlegt dus ook met de zorgaanbieder. Uit ervaring weten we wanneer u, de zorgaanbieder en de klachtenfunctionaris uiteindelijk samen om de tafel gaan, de oplossing vaak al binnen handbereik ligt.

We hebben een standaard procedure, maar de uitvoering is op maat en in overleg met u.

Het mooiste resultaat is als de klachtenprocedure beëindigd mag worden, omdat de klacht naar tevredenheid is opgelost. U kunt ook op ieder moment uw klacht intrekken en dan eindigt de procedure.