Begeleiding

Begeleiding hangt nauw samen met de ondersteuning die is gericht op behoud of verbetering van zelfredzaamheid. Bij begeleiding gaat het niet om het overnemen van taken, maar om de ondersteuning ervan. Ondersteuning bij het uitvoeren van algemene dagelijkse dingen,

Individuele begeleiding kunt u aanvragen bij Uw Zorg Assistent voor:

  • Het doen van de administratie. Helpen overzicht aan te brengen in uw administratie;
  • Het indelen van de dag en dingen gaan doen;
  • Boodschappen doen. Of het bedienen van huishoudelijke apparaten;
  • Post afhandelen;
  • Bijvoorbeeld het aanleren van huishoudelijke taken;
  • De opvoeding;
  • Het verminderen van gedragsproblemen
  • Het leggen/ onderhouden van contact(en) met andere mensen, het mee doen aan activiteiten;
  • Bij het voortbewegen in en buiten uw huis;

Tags: