Inwoners blijven langer zelfstandig wonen, hierdoor ontstaat een stijging van het aantal situaties waarbij huishoudelijke ondersteuning alleen niet meer toereikend is. Met het combineren van Hulp bij Huishouden met lichte Ambulante Ondersteuning, die door één zorgverlener wordt geleverd, ontstaat het geïntegreerde aanbod van Combi-ondersteuning.

 • Licht- zwaar huishoudelijk werk;
 • De was verzorgen (wassen, ophangen, afhalen, strijken, vouwen en opbergen);
 • Broodmaaltijden bereiden, -verzorgen, kant-en-klaar maaltijden opwarmen in de magnetron en eruit halen, in geval van aanwezigheid van kinderen volledige maaltijd bereiden;
 • Actieve signalerende functie ten aanzien van de gezondheidssituatie, de leefomstandigheden en de sociale omgeving van de inwoner;
 • (dagelijkse) organisatie van het huishouden, waaronder de afstemming met andere aanwezige zorg (meervoudige problematiek);
 • Het structureren van het huishouden bij ernstige vervuiling;
 • Het stimuleren van de zelfwerkzaamheid van de inwoner in diens huishouding via instructie, advies en voorlichting gericht op het huishouden;
 • Het aanleren van werkzaamheden gericht op het huishouden waaronder het verzorgen van de maaltijd;
 • Anderen helpen in huis met zelfverzorging (hieronder wordt verstaan het verzorgen van de inwoner, zijn gezinsleden, kinderen). Het gaat hier om de hulp daarbij, dus niet om de activiteiten die onder de Zvw/Wlz functie “persoonlijke verzorging” vallen;
 • Kindverzorging;
 • Het ondersteunen bij het aanbrengen van (dag)structuur en (weer) leren regie te voeren over het dagelijks leven;
 • Het begeleiden en ondersteunen bij (administratieve) handelingen;
 • Het begeleiden en stimuleren van sociale contacten en maatschappelijke participatie, voortvloeiend uit het voeren van een gestructureerd huishouden.